Περιβαντολογική Ευθύνη

Έχοντας αίσθημα ευθύνης προς τον τόπο μας και το πλανήτη που ζούμε, οι Πινελιές ακολουθούν μια σταθερή στρατηγική μείωσης των ρύπων και των αποβλήτων μας. Αντιλαμβανόμαστε την εταιρική μας ευθύνη προς το πανέμορφο νησί της Μυκόνου ως ευθύνη προς τα παιδιά μας, ευθύνη να παραδώσουμε ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον. Γνωρίζουμε πως από μόνη μας δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Στόχος μας όμως είναι να κάνουμε το καθήκον μας, και μέσω του παραδείγματος ελπίζουμε πως άλλοι θα ακολουθήσουν.

Για την επίτευξη αυτής της φιλοδοξίας, που θεωρούμε καθήκον μας, συμμετέχουμε στην προσπάθεια της Μοικονος ανακύκλωσης μεταφέροντας το μεγαλύτερο μέρος των αποβλήτων μας στις εγκαταστάσεις τους. Για μεγαλύτερο αντίκτυπο μοιραζόμαστε με τους πελάτες μας, τις ποσότητες που ανακυκλώσαμε με την ελπίδα ότι μπορεί να εμπνεύσει περαιτέρω ενέργειες.

Επιπλέον προτρέπουμε τους πελάτες μας να συνεχίσουν το έργο μας, και να ανακυκλώσουν έστω τις συσκευασίες των προϊόντων μας. Αυτό ελπίζουμε, θα επηρεάσει μερικούς, ώστε έστω και ένα κιλό χαρτί επιπλέων να ανακυκλωθεί.

Η επόμενη δράση μας για την προστασία του περιβάλλοντος είναι βιώσιμη και καθαρή θέρμανση. Έχουμε εξασφαλίσει ένα ηλιακό μηχανισμό θέρμανσης που επιτρέπει να μειωθούν οι εκπομπές ρύπων για θέρμανση. Τα συστήματα ηλιακής θέρμανσης Grammer, θα τα βρείτε κατά αποκλειστικότητα στο κατάστημα μας.

Τέλος, έχουμε μειώσει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 20% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2007, με τη χρήση τεχνολογίας LED και αυτοματοποιημένα συστήματα για τα φώτα μας.

Οι ΠΙΝΕΛΙΕΣ , πιστεύουν ακράδαντα σε ένα αειφόρο μέλλον για το σκοπό αυτό στον τόπο μας, τη Μύκονο, η ανακύκλωση είναι το πρώτο και βασικό βήμα που όλοι μας πρέπει να ακολουθήσουν. Συνδράμοντας σε αυτό το στόχο οι Πινελιές θα επισημάνουν σε κάθε επισκέπτη την σημασία της ανακύκλωσης και τις καθαρής ενέργειας.